Checklista Service 3D-skrivare

Hej och välkommen

Som ett första steg innan vi går vidare skulle vi vilja att ni läser igenom detta dokument, det beskriver några bastester vi vill att ni gör. Detta för att ni så snabbt som möjligt skall kunna fortsätta att använda er maskin. Om ni inte känner er bekväma med något av stegen så skall ni givetvis ta kontakt med oss så hjälper vi er. Punktlistan nedan är klickbar för att ta er direkt till det avsnittet.

Kontakt

Om ni har gått igenom denna checklista och fortfarande behöver hjälp, vänligen kontakta oss på 08-55 11 57 70 eller support@3dverkstan.se. Om ni har möjlighet är det jättebra om ni kan ta bilder på problemet, det gör det alltid lättare att få en bättre uppfattning om vad som hänt.

Plattform

Se till att plattformen är korrekt inställd. För att det första lagret skall fästa bra och få en bra yta måste plattformens avstånd till skrivarhuvudet vara konstant oavsett var på plattformen som du skriver ut. Är plattformen för långt ifrån munstycket när det första lagret skrivs ut så kommer du se att det blir glipor mellan linjerna som skrivs ut. Utskriften kommer inte att sitta fast på plattformen ordentligt och kan släppa och/eller böja upp sig innan utskriften är klar.

Om plattformen däremot är för nära kan inte plasten komma ut ohindrat. Trycket kommer att byggas upp och en av två saker kommer att hända. Antingen lyckas plasten krypa ut stötvis och lämnar en ful klump eller så kommer motorn att "skippa" steg.

Du kan starta om inställningen av plattformen via menyn på skrivaren: Maintenance -> Buildplate.

Innan du börjar är det viktigt att muntycket är rent från plast. I det första steget kommer skrivarhuvudet att ställa sig i bakkant av skrivaren. Snurra på menyknappen för att flytta plattformen upp och ner, flytta bädden så att den är cirka en millimeter från munstycket och klicka sedan på knappen. Huvudet flyttar sig nu till det främre vänstra hörnet och nu skall du använda tumskruven på undersidan av plattformen i det främre vänstra hörnet. Ställ även här in avståndet till cirka en millimeter. Upprepa för det främre högra hörnet.

Detta var grovinställningen och skrivarhuvudet kommer nu återigen att flytta sig till den bakre delen av skrivaren. Du skall nu ställa in avståndet så att ett standard-skrivarpapper (80gr) precis går in mellan glaset och munstycket. Du ska känna att det skrapar lite grann i pappret. Du använder återigen menyknappen för att ställa in höjden. Om du inte lyckas hitta en bra höjd med knappen kan du även använda tumskruven under plattformen för att finjustera. För de främre positionerna använder du tumskruvarna.

Den här bilden visar hur ett första lager skall se ut. Linjerna är jämna i storlek och sitter ihop utan luftspalter.

Den här bilden visar hur det kan se ut om plattformen startar för långt ifrån munstycket. Plasten trycks inte fast ordentligt på skrivytan och lossnar därför lätt.

Här kan man se att plattformen startar för nära munstycket. Det finns inte tillräckligt med utrymme för plasten som därför blir väldigt tunn. Trycket byggs upp tills plasten till slut smiter ut på sidan om munstycket och skapar fula klumpar. Det kan också vara så att motorn som driver feedern istället hoppar steg och då skiftar utseendet på ytan istället från tunnt till väldigt tunnt.

Se även till att plattformen är ren, olja från fingrar kan göra att plasten inte fäster ordentligt. För PLA kan ett tunnt lager av det lim som följde med skrivaren hjälpa vidhäftningen. Sprid ut ett tunnt lager lim på plattformen, använd sedan en fuktad trasa för att sprida ut limmet jämnt över plattformen. När vattnet avdunstar lämnas ett tunnt tunnt lager lim på plattformen.

Skruvar

Ni bör ha fått en 2mm hex-nyckel med er skrivare. Använd denna för att kontrollera att följande skruvar sitter fast ordentligt:

En skruv per stegmotor. Om ni inte kan se skruven så kan ni manuellt flytta på skrivhuvudet så att skruven roterar fram.

På varje axel sitter minst två pullies. Kontrollera samtliga skruvar.

I mataren sitter ett mönstrat hjul som driver fram plasten. Detta sitter fast på motoraxeln med en skruv, om skruven inte sitter ordentligt kan hjulet stå stilla även om axeln på motorn roterar.

Remmar

Känn på de korta remmar som kopplar stegmotorerna till axlarna, dessa remmar skall vara spända förhållandevis hårt, hårdare än de långa remmarna som löper utmed axlarna. Om remmarna känns slaka bör du spänna dem genom att först lossa på de fyra skruvar som håller motorn på plats ett par varv. Du ska inte ta bort dem helt, lossa dem bara så att motorn kan röra sig upp och ner.

Pressa nu ned på motorn och dra fast skruvarna igen (behåll trycket ovanpå motorn tills skruvarna låser den på plats). Gör detta på båda stegmotorer.

Rensa eventuellt skräp från mataren

Inspektera mataren och säkerställ att det inte sitter rester av plast som förhindrar korrekt matning av filamentet. Det kan hända att tunna trådar av plast blir kvar när man byter material, se till att dessa rensas bort. Det är även viktigt att det lilla drivhjulet är rent så att det kan greppa filamentet ordentligt. Blås hårt och/eller använd en liten borste för att ta bort eventuella plastrester.

Kontrollera att trycket på mataren är korrekt inställt

Om din maskin är köpt före mitten av Mars 2014 skall den vita tryckindikatorn på mataren vara i det översta läget. För nyare maskiner skall indikatorn vara i mittenläget. När trycket är korrekt inställt skall plasttråden ha ett tydligt tandmönster. Trycket kan behöva justeras upp eller ner om filamentet slirar och/eller "äts" upp. Du justerar trycket via en skruv som sitter gömd i ett hål till höger om bowden-tuben (till höger om den röda detaljen högst upp i bilden nedan). Du bör ha fått med en 2mm hex-nyckel med din skrivare som passar denna skruv. Ju längre ner indikatorn är desto högre tryck läggs på filamentet.

På denna feeder står indikatorn högst upp och är därför inställd på det lägsta trycket

Genomför en "Atomic"

För att säkerställa att munstycket på er skrivare inte är blockerat av smuts vill vi att ni genomför något som kallas för "The Atomic method". Vi har en separat sida för detta som ni hittar här

Mer läsning

Om ni vill får ni gärna även läsa igenom vår mer omfattande guide på Engelska som hjälper dig att diagnosticera och förhoppningsvis lösa vanliga utskriftsproblem. Ni hittar denna guide här